• PROJE SAHİBİ:Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
    www.tcma.org.tr
  • VERİLEN HİZMETLER: • Danışmanlık
    • eKatalog
    • Süreli Yayınlar
  • Sohbet Arası: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin iki ayda bir yayınlanan tüm katalog, dergi ve yayınlar interaktif eKatalog formatına Web, iPhone, iPad ve Android Mobil cihazlarına uygun formata dönüştürülmektedir.